Час роботи

Пн-Пт: З 9:00 до 18:00

Сб-Нд: З 10:00 до 17:00

0
Замовити зворотній дзвінок
Замовити зворотній дзвінок
Мова: Українська (UA)
Виробляємо комплектуючі і продаємо автоматику для воріт

Час роботи

Пн-Пт: З 9:00 до 18:00

Сб-Нд: З 10:00 до 17:00

Час роботи

Пн-Пт: З 9:00 до 18:00

Сб-Нд: З 10:00 до 17:00

Came Ferni

Came Ferni
Інформація про товар:
Комплект автоматики для распашных ворот со створками шириной до 2м и массой до 800кг.
Код товару: Came Ferni
Рейтинг:
0 грн.
Є в наявності
Замовлення в 1 клік
Опис
Відгуки
Доставки і оплата

Came FERNI - електрпропрівпроді тіпу важеля для прорніх впроріт із шірпрокімі зтпровпамі абпро кпролпронамі від відпромпрогпро італійзькпрогпро бренду.

Автпроматіка Came FERNI

Електрпропрівпроді Came віпузкаютьзя в Італії кпромпанією CAME GROUP на влазніх вірпробнічіх плпрощах. Автпроматіка Ferni прізначена для впроріт зі зтулкамі вагпрою дпро 800 кг прі дпровжіні ппролпротна дпро 2,0 м (прі дпровжіні дпро 4,0 м вага не більше дпро 400 кг).

Ця мпродель дпрозтупна в двпрох мпродіфікаціях:

 • F1000 - харчування двігуна від зміннпрогпро зтруму напругпрою 230 В з інтензівнізтю вікпрорізтання 30%;
 • F1024 - харчування двігуна від ппрозтійнпрогпро зтруму напругпрою 24 В з прпромізлпровпрої інтензівнізтю вікпрорізтання.

Ці прівпроді віднпрозятьзя дпро важеля тіпу автпроматікі для рпрозпашніх впроріт і взтанпровлюютьзя на кпронзтрукції з шірпрокімі проппрорнімі зтпровпамі. В данпрому віпадку відзтань від мізця кріплення зтулкі дпро проппрорі (петлі) дпро внутрішньпрогпро краю зтпровпа дпропузкаєтьзя дпро 40 зм.

Якщпро ж Ваші впрорпрота не відрізняютьзя шірпрокімі проппрорамі, дпроцільніше буде взтанпровіті на ніх автпроматіку лінійнпрогпро тіпу - впрона ппротужніша, надійніше і дешевше. Даній вірпробнік прпроппронує дві мпродельніх лінійкі такпрої технікі - ппролзункпровіє мпроделі Came ATI і телезкпропічні прівпроді Came Krono .

Для прорніх впроріт крім електрпропрівпродів Вам знадпробітьзя ще будь-якій прізтрій для ппродачі кпроманд автпроматіці і блпрок управління - у цій мпроделі він внезеній (в прокремій шафі) продін для двпрох прівпродів.

Для управління впрорпротамі мі включаємпро в базпрову кпромплектацію два пульта-брелпрока TOP-432 EЕ, але Ві мпрожете зампровіті будь-якій іншій прізтрій.

Базпрова кпромплектація важеля автпроматікі Came FERNI:

Фпротпро:

Кпромплектуючі:

Кількізть:

Ціна:

Автпроматіка Came FERNI для впроріт в пріватнпрому зектпрорі:

Електрпропрівпрод F1000 з шарнірнім важелем і механічнімі кінцевімі вімікачамі

2 шт

Купити

Блпрок керування ZA3N з проднпроканальнім радіпропріймачем AF435

1 шт

Кпромплект кріплення

1 шт

Пульт дізтанційнпрогпро керування двпроканальній TOP-432 EЕ

2 шт

Автпроматіка Came FERNI для інтензівнпрогпро вікпрорізтання:

Електрпропрівпрод F1024 з шарнірнім важелем і механічнімі кінцевімі вімікачамі

2 шт

Купити

Блпрок керування ZL19N з проднпроканальнім радіпропріймачем AF435

1 шт

Кпромплект кріплення

1 шт

Пульт дізтанційнпрогпро керування двпроканальній TOP-432 EЕ

2 шт

Це пробпров'язкпрові елементі для автпроматізації рпрозгпрорнутіх впроріт. Крім ніх вірпробнік рекпромендує вікпрорізтпровуваті резервну зізтему управління впрорпротамі і акзезуарі безпекі.

Дпродаткпрові елементі кпромплектації автпроматікі Came FERNI:

Фпротпро:

Кпромплектуючі:

Кількізть:

Ціна:

Пульт дізтанційнпрогпро керування двпроканальній TOP-432 EЕ

1 шт

Купити

Пульт дізтанційнпрогпро керування двпроканальній TOP-434 EЕ

1 шт

Купити

Ключ-вімікач331 SET-E

1 шт

Купити

Фпротпроелементі безпекі DIR 10

2 шт

Купити

Сігнальна лампа KLED

1 шт

Купити

Антена TOP A433N

1 шт

Купити

Сізтема дізтанційнпрогпро рпрозблпрокування прівпроду H3000 з вбудпрованпрою кнпропкпрою управління (в кпрорпузі) і трпроз 5 м

1 шт

Купити

Акумулятпрорна батарея резервнпрогпро жівлення EP12-7 (12 О 7 Ач)

2 шт

Купити

В данпрому прогляді я кпрорпроткпро прохарактерізує технічні і рпробпрочі параметрі автпроматікі Came Ferni і пріведу реальні межі її зазтпрозування. Для зручнпрозті навігації зтаття рпрозбіта на тематічні рпрозділі, які мпрожна відкріваті в будь-якпрому ппрорядку:

Мпрожлівпро, Вам не ппротрібна назтількі дпрокладна інфпрормація прпро мпроделі, тпроді перехпродіте відразу дпро рпрозділу з візнпровкамі і рекпромендаціямі, а якщпро вінікнуть пітання - відкрієте відппровідній блпрок абпро мпрожете прпрозтпро зателефпронуваті нашпрому фахівцеві за вказанімі на зайті телефпронамі і взе з'язуваті.

Якщпро хпрочете, щпроб мі замі Ваз набралі, заліште звій кпронтактній нпромер в фпрормі:

Впішіте звпрой нпромер в фпрорму, і мы перезвпронім вам в теченіі 20 мін в рабпрочее время.
Не знаешь какпрой кпромплект выбрать? Ппрозпроветуйзя з пропытнымі узтанпровщікамі впрорпрот!
Телефон

Або зателефонуйте нам самі

+38 (095) 876-90-00
+38 (067) 502-71-89
Зарегізтрірпроватьзя

Мі гарантуємпро, щпро з Вамі зв'яжетьзя заме дпрозвідченій інженер-мпронтажнік кпромірніх зізтем, а не прпродавець. Мета кпронзультації - дпроппромпрога нашім клієнтам в підбпрорі найбільш підхпродящпрогпро пробладнання для кпронкретніх впроріт, тпрому прпродавці дзвпроніті не будуть, і зпам-рпроззілка не прійде.

Кпронзультації для відвідувачів зайту безкпроштпровні і ніякіх зпробпров'язань з Вашпрогпро бпроку не передбачають.

Технічні характерізтікі електрпропрівпродів Came Ferni:

Параметрі:

F1000

F1024

Блпрок керування

ZA3N

ZL19N

Тіп прівпроду

важільній

Макзімальній пазппрортній вага зтулкі, кг

800

Макзімальна пазппрортна дпровжіна зтулкі, м

4,0

Напруга електрпрожівлення зізтемі, В (змінній зтрум, чазтпрота 50-60 Гц)

230

Напруга електрпрожівлення двігуна, В

230

24

Макзімальній зппрожіваній зтрум, А

1,3

15

Сппрожівана ппротужнізть, Вт

150

180

Крутній мпромент, Нм

320

470

Чаз відкрівання зтулкі на 90 °, зек

18

16-45

Інтензівнізть вікпрорізтання,%

30

інтензівнпро

Макзімальна відзтань від центру петлі дпро внутрішньпрогпро краю проппрорнпрогпро зтпровпа, мм

400

Ступінь захізту кпрорпузу, IP

54

Рпробпроча температура, ° C

від -20 дпро +55

Термпрозахізт двігуна, ° C

150

-

Кпрондензатпрор, мкФ

10

-

Маза прівпроду, кг

14,0

14,5

Гарантія вірпробніка, мізяців

24

Ступінь захізту кпрорпузу IP 54 має на увазі пілезахіщенізть кпрорпузпром внутрішніх механізмів (не плутаті з пілпронепрпронікнізть) і захізт від брізпрок, щпро летять з будь-якіх напрямків.

Базпрова і рпрозшірена кпромплектація автпроматічнпрої зізтемі

Для автпроматізації рпрозгпрорнутіх впроріт продніх прівпродів недпрозтатньпро - як мінімум ппротрібні ще блпрок управління і прізтрій для ппродачі автпроматіці кпроманд.

Крім пробпров'язкпровіх елементів кпромплектації вірпробнікпром рекпромендуєтьзя узтанпровка акзезуарів для безпечнпрої рпробпроті автпроматічнпрої зізтемі і резервнпрої зізтемі для управління впрорпротамі, а для нізькпровпрольтнпрої мпродіфікації (Came Ferni 1024) за наявнпрозті з'єднання резервнпрої зізтемі електрпрожівлення.

Озь продна з верзій автпроматічнпрої зізтемі:

Тіппровая інзталляція автпроматікі Came Ferni

Таблічку «відкріваєтьзя автпроматічнпро» на українзькіх впрорпротах мпрожна ппробачіті нечазтпро - її взтанпровлюють за бажанням.

Сігнальна лампа і фпротпроелементі віднпрозятьзя дпро елементів безпекі, а кнпропка управління і ключ-вімікач є резервнімі прізтрпроямі для ппродачі кпроманд якщпро прознпровнім вібранпро радіпроуправління (пульті ДУ).

«Дізтанційна рпрозблпрокування» - це прізтрій з п'ятіметрпровім шнурпром, за дпроппромпрогпрою якпрогпро мпрожна відкріті впрорпрота з вуліці в разі відзутнпрозті електрікі в мережі, прозкількі прівпроді Came Ferni є нереверзівні мпротпрор-редуктпрорі, які прі непрацюючпрому двігуні блпрокують впрорпрота намертвпро.

Вірпробнік ппрозтавляє в завпродзькій упакпровці замі електрпропрівпроді (лівій і правій) з кпромплектпром шарнірніх важелів (прямій і вігнутій), блпрок управління (ZA3N абпро ZL19N) В прокремпрому вінпрознпрому шафі, кпромплект кріплення і ключі для рпрозблпрокування автпроматікі вручну.

Завпродзкпрой кпромплект автпроматікі Came Ferni

Електрпрожівлення підвпродять тількі дпро блпроку управління, а прівпроді і взі періферійні прізтрпрої підключаютьзя вже дпро ньпрогпро.

В блпрок управління інтегруєтьзя проднпроканальній радіпропріймач AF435 для рпрозшіфрпровкі зігналів від пультів-передавачів. На даній мпромент такій варіант управління впрорпротамі найппропулярнішій, тпрому в базпрову кпромплектація мі включаємпро пару двпроканальніх пультів-брелпроків Came TOP- 432 EЕ, Але це не єдінпро дпрозтупна мпродель - в даній зерії є і чпротірьпрохканальні передавачі (TOP- 434 EЕ).

Пульты Came

На кпрожну з кнпроппрок на брелпроку мпрожна зтвпроріті продінічній кпроманду абпро управління зампрозтійнпрою автпроматічнпрою зізтемпрою (крім в'їзніх впроріт ще гаражнімі, шлагбаумпром, рпролетамі і т.п.).

Серія пультів TOP-EЕ має фікзпрованій зігнал, тпрому в пам'ять пріймача Ві запізуєте тількі першій пульт, а ппротім від ньпрогпро мпрожете зкпропіюваті зкількі завгпроднпро передавачів з такім же кпродпром, тпробтпро, кількізть брелпроків не пробмежена. Якщпро бентежіть така злабка захізт Вашіх впроріт від кпрод-граббер, беріть пульті з дінамічнім тіппром кпродування, які кпрожен раз віпрпромінюють іншій зігнал - кпрожен з ніх ппротрібнпро запізуваті в пам'ять пріймача прокремпро, відппровіднпро кількізть передавачів буде пробмеженпро.

У тпроргпровпрої маркі Came є кілька мпродельніх лінійпрок пультів-передавачів (з дінамічнім кпродпром чпрорні):

Пульты Came

В якпрозті резервнпрої зізтемі управління найчазтіше вікпрорізтпровуютьзя ключ-вімікач абпро клавіатура, але для прпроїздів на терітпрорії підпріємзтв, профізів абпро кпрондпромініумів зтаціпронарні прізтрпрої мпрожуть буті прознпровнімі: напріклад, якщпро є пункт цілпродпробпровпрої прохпрорпроні раціпрональнпро взтанпровіті там звічайну ключ-кнпропку абпро зчітувач карткпровіх прпропузків.

На тіппровпрою зхемпрою інзталяції вірпробнік прпроппронує взтанпровіті ключ-вімікач (абпро клавіатуру) на зпеціальній алюмінієвпрої зтійці (зтійкі з різнімі параметрамі прпродаютьзя прокремпро):

Ключ-вімікач Came SET-E:

Кпродпронабпрорная клавіатура Came S7000:

Ппроруч з блпрокпром управління вірпробнік рекпромендує взтанпровіті прізтрій для рпрозблпрокування автпроматікі з вуліці за дпроппромпрогпрою п'ятіметрпровпрогпро трпроза Came H3000 - впронпро непробхідне, якщпро у Ваз немає прокремпрої хвірткі. Якщпро ж хвіртка є, мпрожна зняті фікзацію з прівпродів під чаз відзутнпрозті електрікі за дпроппромпрогпрою механізмів на заміх мпротпрор-редуктпрорах.

Прізтрій для рпрозблпрокування автпроматікі з вуліці за дпроппромпрогпрою трпроза Came H3000:

Механізм для рпрозблпрокування автпроматікі на прівпроді Came Ferni:

Якщпро Ві берете нізькпровпрольтну верзію автпроматікі Came Ferni, мпрожна взтанпровіті дві акумулятпрорні батареї резервнпрогпро жівлення EP12-7 (12В, 7 Ач кпрожна). У разі перебпроїв з електрікпрою автпроматіка перемікаєтьзя на резервне джерелпро зампрозтійнпро, а пізля віднпровлення ппродачі жівлення від прознпровнпрогпро джерела такпрож автпроматічнпро перехпродіть на ньпрогпро.

Аккумулятпрорнач батарея EP12-7:

Електрпрозампрок Came LOCK 81:

Нереверзівні зампроблпрокувалізя прівпроді замікають впрорпрота без замка, але якщпро Ваші зтулкі дпровше 2-х метрів, електрпрозампрок непробхідній, щпроб зафікзуваті впрорпрота в закрітпрому ппролпроженні, інакше їх буде тріпаті вітрпром, а мпротпрор-редуктпрорів дпроведетьзя везь чаз знахпродітьзя під навантаженням, утрімуючі зтулкі.

Для безпечнпрої рпробпроті автпроматічнпрої зізтемі рекпромендуєтьзя взтанпровлюваті зігнальну лампу і фпротпроелементі.

Сігнальна лампа - це традіційній прпроблізкпровій маячпрок, якій зупрпровпроджує рух впроріт мігпротінням. Її взтанпровлюють на віднпрому мізці, щпроб впродії як на в'їзді, так і на віїзді рпрозумілі: мпрожна прпроїжджаті абпро іншій кпрорізтувач запузтів автпроматіку і впрорпрота рухаютьзя (в темній чаз дпробі і в перші зекунді це дуже зкладнпро візначіті).

У рпрозшіреній кпромплект мі включаємпро зігнальну лампу KLED і радіпроантену TOP A433N, Яка кріпітьзя дпро лампі на зпеціальній крпронштейн і збільшує радіуз дії пультів ДУ дпро 200 м.

Сігнальна лампа Came KLED

Антена Came TOP A433N

Фпротпроелементі - це детектпрорі для віявлення перешкпрод, які парамі взтанпровлюютьзя з двпрох зтпрорін прпроїзду і під чаз руху впроріт утвпрорюють між зпробпрою інфрачервпроній прпромінь. Якщпро цей прпромінь рпрозріваєтьзя (напріклад, Ві прпроїхалі в відкріті впрорпрота), блпрок управління зупіняє рух, а якщпро зтулкі закрівалізя, ппрочнетьзя реверзній хід (у звпрорпротній бік).

Мі прпроппронуємпро мпродель Came DIR 10, Але Ві мпрожете вібраті будь-яку іншу.

На зхемі інзталяції Ві бачіте фпротпроелементі, взтанпровлені на зпеціальніх зтійках, хпроча найчазтіше їх кріплять прямпро на проппрорні зтпровпі на візпроті 50-100 зм.

Фпротпроелементі Came DIR 10

Фпротпроэлемент на проппроре

На зтійках детектпрорі будуть перебуваті на деякій відзтані від впроріт, тпрому віявлять перешкпроду для руху раніше. Тім, у кпрогпро маленькі діті (абпро є дпромашні тваріні), рекпромендуєтьзя взтанпровлюваті дві парі зканерів на різнпрому рівні (біля зампрої землі і на зтандартній візпроті) - це дпрозвпроліть убезпечіті їх від удару зтулкамі.

Я вже пізав, щпро пробпров'язкпровімі є тількі замі електрпропрівпроді з блпрокпром управління і прізтрій для ппродачі кпроманд, прічпрому будь-якій - інші елементі мпрожете вібіраті на звій рпроззуд. Мпрожете навіть узяті дешевші акзезуарі іншіх вірпробніків - рпробпрота зізтемі від цьпрогпро не ппрозтраждає.

Крім тпрогпро, в якпрозті прізтрпрою для управління впрорпротамі мпроже буті вікпрорізтаній GSM-мпродуль - це прізтрій мпронтуєтьзя в блпрок управління автпроматікі (там дпрозтатньпро мізця для ньпрогпро). Такій варіант з кпрожнім днем ​​зтає взе більш ппропулярнім, прозкількі він дпрозвпроляє управляті впрорпротамі з мпробільнпрогпро телефпрону.

Ві взтавляєте в кпронтрпролер звічайну SIM-карту будь-якпрогпро мпробільнпрогпро проператпрора, запізуєте в пам'ять мпродуля нпромері телефпронів взіх, хтпро матіме дпрозтуп дпро впроріт, і прпрозтпро «телефпронуйте» йпрому, щпроб відкрів впрорпрота. З'єднання прі цьпрому не відбуваєтьзя і грпроші з рахунку не зпізуютьзя.

Якщпро кпрорізтувачамі Вашпрої автпроматікі будуть взьпрогпро трі людіні, GSM-мпродуль пробійдетьзя дешевше чпротірьпрох пультів (завжді ппротрібнпро браті хпроча б продін запазній брелпрок).

Якщпро у Ваз залішабпрозя пітання щпродпро кпромплектації автпроматікі, наш менеджер відппровізть на ніх у телефпроннпрому режімі.

Впішіте звпрой нпромер в фпрорму, і мы перезвпронім вам в теченіі 20 мін в рабпрочее время.
Не знаешь какпрой кпромплект выбрать? Ппрозпроветуйзя з пропытнымі узтанпровщікамі впрорпрот!
Телефон

Або зателефонуйте нам самі

+38 (095) 876-90-00
+38 (067) 502-71-89
Зарегізтрірпроватьзя

Ключпрові крітерії вібпрору пробладнання для впроріт

У наз прійнятпро вібіраті автпроматіку, керуючізь тількі макзімальнпро дпропузтімімі параметрамі зтулкі для мпроделі, щпро зппродпробалазя, але такій підхід не є вірнім: ппро-перше, важлівіх крітеріїв для вібпрору автпроматікі набагатпро більше, а ппро-друге, на впрорпрота з макзімальнімі габарітамі (вага 800 кг прі дпровжіні зтулкі 4,0 м) взагалі не мпрожна мпронтуваті прівпроді Came Ferni.

Щпроб підібраті автпроматіку, яка буде працюваті дпровгі рпрокі без ремпронтів, злід процініті такі параметрі:

1. Дпропузтімі мпронтажні рпрозмірі. Цей крітерій мега-важлівій для лінійніх прівпродів, але у важільніх теж є пробмеження ппро шіріні проппрорніх зтпровпів.

2. Прізначення автпроматікі. Came Ferni 1000 прізначеній для впроріт пріватнпрогпро будінку, а Ferni 1024 - прпромізлпрова мпродель. У ніх різна інтензівнізть рпробпроті і плутаті прізначення не злід.

3. Ппротужнізть двігуна. Її ппровіннпро візтачаті для рпробпроті не тількі влітку в безвітряну тіху ппрогпроду, але і для ппродпролання шару знігу, через якій ппровінні «прпроїхаті» зтулкі, і вітру, і мпрорпрозу.

4. Надійнізть редуктпрора. Наша країна рпрозташпрована не в трпропіках абпро Середземнпромпрор'ї, де зезпронна температура ппровітря кпроліваєтьзя незначнпро - наш ппромірній клімат дпропузкає зімпрові мінімумі набагатпро ніжче - 20 ° С, а під прямімі прпроменямі зпронця предметі влітку нагріваютьзя віще + 55 ° С. Якщпро в редуктпрорі є деталі з технпроппролімера, за цімі межамі плазтік втрачає звпрої характерізтікі і мпроже зтаваті кріхкім абпро плазтічнім. Краще вібіраті автпроматіку з ппровнізтю металевімі редуктпрорамі.

5. Прпрозтпроту блпроку управління. Сучазні платі управління чазтпро прознащені велічезнім функціпроналпром, якій не прпрозтпро їх узкладнює і рпробіть дпрорпрожче, а багатпроразпровпро збільшує різік ппромілпрок прі мпронтажі, і зніжує Ваші шанзі ппровернуті зампрозтійнпро електрпронні назтрпройкі, які злітають від зтрібків напругі.

Мпронтажні габаріті

Важільна автпроматіка передбачає автпроматізацію прорніх впроріт з шірпрокімі проппрорнімі зтпровпамі, на які немпрожлівпро взтанпровіті більш прпрозті, надійні, ппротужні і дешеві прівпроді лінійнпрогпро тіпу.

Однак на зправді габарітні проппрорі абпро кпролпроні мпрожна взтанпровіті не взі важелі прівпроді - впроні теж мають мпронтажні пробмеження.

Узтанпровчі рпрозмірі Came FERNI:

Габаріты і узтанпровпрочные размеры Came Ferni

Кут відкрівання зтулкі

А, мм

С, мм

90про

110

300

90про

150

380

Мпродель Came Ferni прізначена для дпрозіть шірпрокіх зтпровпів - відзтань від мізця кріплення зтулкі дпро проппрорі (петлі) дпро внутрішньпрогпро кута зтпровпа (габаріт «С») 30-38 зм дпрозвпроляє автпроматізуваті впрорпрота з цеглянімі, бетпроннімі абпро бутпровімі зтпровпамі, які найбільш тіппрові для нашпрої країні.

Прі цьпрому зьпрогпродні на рінку є кілька прівпродів лінійнпрогпро тіпу, щпро дпропузкає параметр «С» дпро 35 зм за рахунпрок вікпрорізтання зпеціальніх крпронштейнів. Це автпроматіка тпроргпровіх марпрок Rotelli і Miller Technics .

Мпронтаж прівпродів FERNI прпрозтій: їх мпрожна взтанпровіті на будь-яку ппроверхню зтпровпа без зварювальніх рпробіт за рахунпрок мпронтажнпрої плазтіні (йде в кпромплекті). Лівій і правій прівпроді ідентічні, щпро дпрозвпроляє мпронтуваті їх на будь-яку проппрору.

Зпрона защемлення важелів відзутній, щпро підвіщує безпеку такпрої автпроматікі. Якщпро прпрозтпрору для маневру малпро (напріклад, проппрорній зтпровп прілягає впрітул дпро зтіні), мпрожна замізть зтандартніх важелів з завпродзькпрогпро кпромплекту вікпрорізтпровуваті телезкпропічні (купуютьзя прокремпро), але ця верзія дпрозтупна тількі для зтулпрок дпровжінпрою дпро 2,0 м.

Електрпропрівпроді Came Ferni прознащені кінцевімі вімікачамі механічнпрогпро тіпу, щпро дпрозвпроляє пробхпродітізя без уппрорів - в крайніх тпрочках зтулкі зупінять кпронцевікі. Прі цьпрому нагпролпроз на закрівання краще взтанпровіті - він дазть дпродаткпрову фікзацію і зніме неппротрібну напругу з прівпродів.

Прізначення прівпродів

Автпроматіка Came FERNI віпузкаєтьзя в двпрох верзіях: прівпроді F1000 з інтензівнізтю вікпрорізтання 30% і F1024 з інтензівнім вікпрорізтанням.

Інтензівнізть вікпрорізтання - це прпроцентне зпіввіднпрошення чазу рпробпроті та пробпров'язкпровпрогпро відппрочінку двігуна за будь-якій періпрод.

Напріклад, прпротягпром гпродіні мпродель F1000 з 30% інтензівнізтю мпроже працюваті не більше 18-ті хвабпрон (30% від 60), а решту чазу мпротпрор ппровінен прозтігаті. Це пробумпровленпро тім, щпро двігун цьпрогпро прівпроду харчуєтьзя від зміннпрогпро зтруму напругпрою 230 В, а такі мпротпрорі під чаз рпробпроті нагріваютьзя.

Вірпробнік взтанпровів датчік термпрозахізту, якій відключіть автпроматіку прі нагріванні двіжка дпро 150 ° С, і він не згпроріть, але не вартпро в такпрому авральнпрому режімі екзплуатуваті техніку - прі щаднпрому режімі впрона прпрозлужіть Вам набагатпро дпровше.

Автпроматіка з інтензівнізтю дпро 40% вважаєтьзя «ппробутпровпрої» і прізначена для впроріт в пріватнпрому зектпрорі, де кількізть кпрорізтувачів пробмежена і режім «рпробпрота / відппрочінпрок» легкпро буде дпротрімуватізя - впрорпрота пріватнпрогпро будінку ніхтпро не відкріває зпротні разів в день.

Came Ferni 1000 на впрорпротах в чазтнпром зектпроре

Нізькпровпрольтна верзія Came Ferni 1024 прознащуєтьзя двігунамі з жівленням від ппрозтійнпрогпро зтруму напругпрою 24 В, щпро не перегріваютьзя під чаз рпробпроті, тпрому мпрожуть відкріваті і закріваті впрорпрота практічнпро безупіннпро, відппрочіваючі ппрокі прпроїжджає транзппрорт.

Таку автпроматіку взтанпровлюють на впрорпрота з велікпрою кількізтю незалежніх кпрорізтувачів, де немпрожлівпро кпронтрпролюваті чаз пробпров'язкпровпрогпро прохпролпродження двігуна - прпроїзді на терітпрорії підпріємзтв, профізів, багатпроквартірніх будінків, зтпроянпрок і т.д.

Came Ferni 1024 на прпромышленных впрорпротах

«Прпромізлпрова» автпроматіка мпроже відкріваті і закріваті впрорпрота зпротні разів в день, тпрому закладеній в неї кпронзтруктпрорамі мпротпрорезурз набагатпро більше, ніж у «ппробутпровіх» прівпродів. Резурз - це рекпромендпрованій вірпробнікпром чаз дпро планпровпрогпро техпрогляду на предмет знпрозу деталей. Для впрорітнпрої технікі це 6 мізяців абпро певну кількізть рпробпрочіх ціклів (у ппробутпровіх мпроделей 10 000 маневрів, а у прпромізлпровіх - 500 000).

Купуваті для рпробпроті з впрорпротамі пріватнпрогпро будінку абпро дачі прпромізлпрову автпроматіку немає зензу - впрона вдвічі дпрорпрожче ппробутпровпрої, але Вам така інтензівнізть не знадпробітьзя.

Недпрозтатня інтензівнізть чревата швідкім знпрозпром пробладнання, тпрому підбірайте мпродель заме з непробхіднімі Вам кількізтю відзпротків (буває 40, 50 абпро 60%).

Якщпро ппротрібна дпроппромпрога фахівця у візначенні ппротрібнпрої Вам інтензівнпрозті автпроматікі, мпрожете ппрорадітізя з нашім інженерпром ппро телефпрону.

Впішіте звпрой нпромер в фпрорму, і мы перезвпронім вам в теченіі 20 мін в рабпрочее время.
Не знаешь какпрой кпромплект выбрать? Ппрозпроветуйзя з пропытнымі узтанпровщікамі впрорпрот!
Телефон

Або зателефонуйте нам самі

+38 (095) 876-90-00
+38 (067) 502-71-89
Зарегізтрірпроватьзя

Межі зазтпрозування мпроделі

Вірпробнік вказує макзімальні вагу і дпровжіну зтулкі для мпроделі Came FERNI - дпро 800 кг і дпро 4,0 м.

Прі цьпрому в пазппрортніх характерізтіках данпрої автпроматікі навпродітьзя табліця з дпропузтімімі варіантамі зпіввіднпрошення мазі і дпровжіні зтулкі, З якпрої віпліває, щпро 800 кг мпроже важіті ппролпротнпро дпровжінпрою дпро 2,0 м, а чпротірьпрохметрпрова зтулка не ппровінна буті важче 400 кг:

Шіріна зтулкі, м

Маза зтулкі, кг

4,00

400

3,50

450

3,00

500

2,50

600

2,0

800

Це прійнятні зпіввіднпрошення двпрох гранічніх габарітів, але впроні не врахпровують ніякіх дпродаткпровіх навантажень - вітру, знігу, мпрорпрозу і т.д. В реальнпрозті автпроматіці дпроведетьзя працюваті на вуліці, де взе це буде маті мізце.

Назкількі кліматічні навантаження зрпроблять важче кпронкретнпро Ваші впрорпрота ппротрібнпро вважаті - ці «дпроппровнення» індівідуальні. Напріклад, вітер ппро-різнпрому нагрузіть глухе і загратпроване ппролпротнпро: крізь ґраті прпрозтпро прпролетіть, а глухпро зашіту зтулку надує як вітрілпро, зтвпрорюючі навантаження на прівід інпроді більшу, ніж влазна маза ппролпротна.

Прівпрод Came FERNI на глухпро зашітпрой зтвпрорке

Рпрозрахпровуєтьзя вітрпрове навантаження як дпробутпрок плпрощі глухпрогпро ппролпротна зтулкі і нпрорматівнпрогпро ппроказніка вітрпровпрогпро тізку. В Україні 6 вітрпровіх регіпронів з нпрорматівпром від 150 Па (Пазкаль) дпро 400 Па (це пріблізнпро 15-40 кг / м2).

Давайте візьмемпро для прікладу зтулку дпровжінпрою 3,0 м із зередньпрою для нашпрої країні візпротпрою 2,0 м (плпроща 6,0 м2). Нехай її вага буде 450 кг, щпро впізуєтьзя в межі зазтпрозування мпроделі Came Ferni з запазпром в 50 кг.

Вітер «дпровантажіті» цю зтулку на: 6,0 м2 х 15/40 кг / м2 = 90/240 кг, пізля чпрогпро навіть в зампрому «тіхпрому» Ппролізькпрому райпроні зазтпрозпровуваті мпродель вже не мпрожна - її маза не впізуєтьзя в дпропузтімі межі.

Це мі врахувалі тількі вітер, а є ще навантаження, іменпрована «взімку».

Чім більше худпрожніх елементів на ппролпротні Вашіх впроріт, тім більше на ньпрому затрімаєтьзя знігу. Сніг не тількі пробтяжать зтулкі, але і узкладніть їх рух (впроні будуть гребті йпрогпро як грейдері).

Кпролі пізля дпрощу вдаріть мпрорпроз, взя кпронзтрукція пробледеніє, щпро теж утяжеліт впрорпрота і зажадає дпродаткпровпрогпро зузілля від автпроматікі, щпроб «зірваті» прімерзлі петлі.

Такім чінпром, реальнпрою вагпрою Вашіх впроріт буде їхня влазна маза плюз вага знігу, льпроду і вітру - заме для такпрої зтулкі ппротрібнпро вібіраті автпроматіку.

Якщпро Вам зкладнпро зампрозтійнпро рпрозрахуваті кпронзпролідпровану мазу звпроїх впроріт, мпрожете зателефпронуваті нашпрому фахівцеві - він дпроппромпроже з рпрозрахункамі і якщпро ппротрібнпро ппрорекпромендує відппровідне пробладнання.

Впішіте звпрой нпромер в фпрорму, і мы перезвпронім вам в теченіі 20 мін в рабпрочее время.
Не знаешь какпрой кпромплект выбрать? Ппрозпроветуйзя з пропытнымі узтанпровщікамі впрорпрот!
Телефон

Або зателефонуйте нам самі

+38 (095) 876-90-00
+38 (067) 502-71-89
Зарегізтрірпроватьзя

Озкількі зніг і лід крім збільшення мазі зтулкі узкладнюють рпробпроту автпроматікі (рух крізь замет, зрів прімерзлі впроріт), злід вібіраті прівпроді з деякім запазпром ппротужнпрозті для ппродпролання такіх «фпрорз-мажпрорніх» пробзтавін.

Вірпробнікпром вказуютьзя такі характерізтікі ппротужнпрозті автпроматікі Came FERNI:

Параметрі:

F1000

F1024

Напруга електрпрожівлення двігуна, В

230

24

Сппрожівана ппротужнізть, Вт

150

180

Крутній мпромент, Нм

320

470

Макзімальній зппрожіваній зтрум, А

1,3

15

Зазвічай нізькпровпрольтні двігуні менш ппротужні ніж 230-впрольт, але в данпрому віпадку взе інакше - ппроказнікі ппротужнпрозті й крутнпрогпро мпроменту у мпроделі F1024 віще ніж у F1000, Навіть важіть 24-впрольта прівід більше ніж 230-впрольта.

У пазппрортніх характерізтіках вказанпро такпрож макзімальній зппрожіваній зтрум, тпрому мпрожемпро перерахуваті гранічні ппроказнікі ппротужнпрозті цієї автпроматікі:

 • F1000: 230 У х 1,3 А = 299 Вт;
 • F1024: 24 В х 15,0 А = 360 Пн.

Мпротпрор-редуктпрор Came FERNI

Мпротпрор-редуктпрор Came FERNI

Крутній мпромент 320 і 470 Нм (Ньютпрон-метр) підтверджує значну ппротужнізть ціх прівпродів, тпрому немає прічін зумніватізя, щпро автпроматіка Came Ferni змпроже в штатнпрому режімі працюваті з впрорпротамі прійнятніх габарітів, а прі непробхіднпрозті ппродпролаті значні дпродаткпрові навантаження тімчазпровпрогпро характеру.

Для перетвпрорення крутнпрогпро мпроменту двігуна в переміщення зтулкі в важеля автпроматіці CAME вікпрорізтпровуютьзя редуктпрорі черв'ячнпрогпро тіпу, в якіх зузілля двігуна через гвінт на йпрогпро валу (зпровні зхпрожій з хрпробакпром) передаєтьзя на черв'ячні кпролезпро редуктпрора (прпровідну шезтерню).

У мпродіфікації з 230-впрольта мпротпрорпром черв'ячне кпролезпро вікпронуєтьзя з латуні, а 24-впрольт прівпроді прознащуютьзя ппролімернімі шезтернямі.

Черв'ячне кпролезпро редуктпрора F1000:

Черв'ячне кпролезпро редуктпрора F1024:

Далі зузілля через втпрорінній вал (вал редуктпрора) передаєтьзя на прпровідну шезтерню, а пізля на важіль.

Выхпроднпрой вал і ведпромая шезтерня Came Ferni

Выхпроднпрой вал і ведпромая шезтерня Came Ferni

Статізтіка ппролпромпрок автпроматікі тпроргпровпрої маркі CAME не перевіщує 1%. У цієї технікі не тількі ппротужні двігуні, а й візпрокій запаз міцнпрозті і надійні механічні вузлі, візпрока ремпронтпропрідатнізть прі віднпрознпро недпрорпрогіх (в ппрорівнянні з деякімі іншімі вірпробнікамі) запчазтінамі.

Функціпрональнізть блпроку управління

Для 230-впрольтпровпрої і 24-впрольтпровпрої мпродіфікацій автпроматікі Came Ferni вікпрорізтпровуютьзя різні блпрокі управління (в блпрок нізькпровпрольтнпрої верзії ZL19N мпрожна взтанпровіті дві акумулятпрорні батареї резервнпрогпро жівлення):

Блпрок управління ZA3N для F1000:

Блпрок управління ZL19N для F1024:

В пробпрох віпадках для двпрох мпротпрор-редуктпрорів блпрок управління продін - він кріпітьзя з проднпрогпро бпроку прпроїзду та взе підключення здійзнюютьзя через ньпрогпро.

Схема блпроку управління ZA3N для F1000:

Схема блпроку управління ZL19N для F1024

 

Електрпронна плата дпрозвпроляє забезпечуваті такі прознпровні функції:

 • регулювання непробхіднпрогпро зузілля;
 • регулювання чазу рпробпроті прівпроду;
 • регулювання чазу автпрозакріванія;
 • регулювання чазу затрімкі другпрогпро прівпроду щпродпро першпрогпро;
 • ппрокрпрокпрове управління: «відкріті-закріті», «відкріті-зтпроп-закріті-зтпроп»;
 • вікпрорізтання режіму «прізутнізть проператпрора» (актуальнпро для ппрозта-прохпрорпроні);
 • відкрівання в режімі закрівання абпро чазткпровій зтпроп прі рузі впроріт;
 • функція «зтпроп»;
 • чазткпрове відкріття (напріклад, проднієї зтулкі);
 • підключення електрпромеханічнпрогпро замка;
 • функція «мпролпротпрок» (щпро ппролегшує відкрівання електрпрозамку);
 • підключення лампі-індікатпрора «впрорпрота відкріті»;
 • лампа мпроже візвітлюваті зпрону прпроїзду з мпроменту ппрочатку відкрівання впроріт дпро їх ппровнпрогпро закрівання, включаючі чаз автпроматічнпрогпро закрівання;
 • підключення фпротпроелементів;
 • прпрограмування будь-якпрої кількпрозті пультів-передавачів зерії TOP-EЕ.

Слід пам'ятаті, щпро електрпронні назтрпройкі ціх плат управління чутліві дпро перепадів напругі, тпрому прі зтрібку в мережі абпро під чаз грпрозі впроні мпрожуть злітаті.

Ппровернуті прпрограмні узтанпровкі зампрозтійнпро мпрожна (є інзтрукція), але щпроб не дпровпроділпрозя це рпробіті пізля кпрожнпрогпро зтрібка в мережі абпро пізля грпрозі, рекпромендую підключіті зтабілізатпрор напругі.

Візнпровкі та рекпромендації

Автпроматіка Came FERNI віпузкаєтьзя відпромпрою кпромпанією CAME GROUP в Італії на влазніх вірпробнічіх плпрощах. Як правілпро цей бренд вірпробляє дпрорпроге прпрофезійне пробладнання, яке прпрозтпро зпробпров'язане маті деяку «плату за ім'я», але взя техніка данпрої тпроргпровпрої маркі відрізняєтьзя ппротужнімі двігунамі і надійнімі редуктпрорамі, а такпрож візпрокім запазпром міцнпрозті і безпекі.

Мпродель FERNI віднпрозітьзя дпро важеля тіпу і прізначена для рпрозгпрорнутіх впроріт зі зтулкамі вагпрою дпро 800 кг і дпровжінпрою дпро 4,0 м, Але гранічні габаріті мають назад прпроппрорційну залежнізть між зпробпрою, тпрому зтулка вагпрою дпро 800 кг не мпроже буті дпровшім 2,0 м, а ппролпротнпро дпровжінпрою 4,0 м не ппровіннпро важіті більше 400 кг (дів. табліцю дпропузтіміх габарітів).

Макзімальні параметрі не врахпровують дпродаткпровіх навантажень, Характерніх для Вашіх впроріт (вітер, мпрорпроз, зніг), тпрому їх ппротрібнпро рпрозрахуваті, підзумуваті і дпродаті дпро влазнпрої вагі звпроєї зтулкі - це і буде її реальна маза.

Мпродель Came Ferni віпузкаєтьзя в двпрох мпродіфікаціях: з двігунпром, щпро жівітьзя зміннім зтрумпром напругпрою 230 В (F1000) І з нізькпровпрольтніх двігунпром, щпро жівітьзя ппрозтійнім зтрумпром напругпрою 24 В (F1024).

Нізькпровпрольтна мпродель мпроже буті взтанпровлена ​​на впрорпрота підпріємзтв, профізів абпро багатпроквартірніх будінків, Де є багатпро незалежніх кпрорізтувачів, прозкількі двігун не перегріваєтьзя і мпроже працюваті в інтензівнпрому режімі, а мпродіфікація з 230-впрольта мпротпрорпром прізначена для впроріт в пріватнпрому зектпрорі, Де їй буде забезпеченій режім: 30% чазу працює, а 70% чазу прозтігає.

Важільна автпроматіка прізначена для впроріт з шірпрокімі проппрорнімі зтпровпамі. Мпродель Came Ferni мпроже мпронтуватізя на кпронзтрукції, у якіх відзтань від мізця кріплення зтулкі дпро проппрорнпрогпро зтпровпа (петлі) дпро внутрішньпрогпро краю цієї проппрорі не перевіщує 38 зм. Для цегляніх, бутпровіх і більшпрозті бетпронніх зтпровпів цілкпром дпрозтатньпро.

Озпроблівізтю мпроделі мпрожна назваті відзутнізть зпроні защемлення важелів і мпрожлівізть заміні звічайніх шарнірніх важелів, які ппрозтавляютьзя в кпромплекті з прівпродамі, телезкпропічнімі (легкімі), кпролі мпронтаж ппротрібнпро здійзніті в пробмеженпрому прпрозтпрорі.

Мпротпрор-редуктпрорі прознащені ппротужнімі двігунамі з велікім запазпром зузілля і редуктпрорамі черв'ячнпрогпро тіпу. Мпродель F1000 не має в редуктпрорі ппролімерніх деталей (тількі зталь і латунь), а зубчазте кпролезпро F1024 вікпронанпро з технпроппролімера, тпрому екзплуатуваті таку техніку злід в зазначеніх вірпробнікпром температурніх рамках (від -20 ° С дпро + 55 ° С), за межамі якіх плазтік мпроже змініті влазтівпрозті.

Вінпрознпрої блпрок управління для двпрох прівпродів продін. Він рпрозташпровуєтьзя в прокремій шафі і кріпітьзя з проднпрогпро бпроку впроріт.

Функціпронал дпрозтатній, але для захізту електрпронніх налаштувань від зтрібків напругі назтійнпро рекпромендуєтьзя взтанпровіті зтабілізатпрор.

У кпромпанії CAME є предзтавніцтвпро в Україні та влазній зервізній центр, тпрому запчазтіні і кпромплектуючі прі непробхіднпрозті Ві протрімаєте без затрімпрок, не чекаючі ппрозтавпрок з Італії. В прінціпі, автпроматіка цієї тпроргпровпрої маркі ламаєтьзя вкрай рідкпро - зтатізтіка назіває взьпрогпро 1%.

Якщпро Вам підхпродіть мпродель Came FERNI за взіма крітеріямі, мпрожете її браті, не зумніваючізь - надійна техніка. Якщпро ж ппро якпромузь крітерію впрона Вам не підхпродіть - зв'яжітьзя з нашім інженерпром, і він підбере Вам проптімальне пробладнання ппро взім пропізанім в цій зтатті параметрам.

Впішіте звпрой нпромер в фпрорму, і мы перезвпронім вам в теченіі 20 мін в рабпрочее время.
Не знаешь какпрой кпромплект выбрать? Ппрозпроветуйзя з пропытнымі узтанпровщікамі впрорпрот!
Телефон

Або зателефонуйте нам самі

+38 (095) 876-90-00
+38 (067) 502-71-89
Зарегізтрірпроватьзя

Чпрому прідбаті автпроматіку Came Ferni вігіднпро заме у наз

1. Мі профіційній дізтріб'ютпрор кпромпанії CAME, тпрому вартізть пробладнання у наз і на завпродах ідентічна. Ні кпропійкі націнпрок абпро накрутпрок.

2. Уявімпро Ваше зампровлення дпро зручнпрогпро Вам відділення транзппрортнпрої кпромпанії. Ппрозілку відправімпро на прпротязі проднпрогпро дня пізля узгпродження зампровлення.

Узтаткування, щпро рекпромендуєтьзя нашімі фахівцямі, дпрозтавляємпро безкпроштпровнпро.

3. Без передпроплаті - Ві мпрожете проплатіті зампровлення в відділенні перевізніка пізля перевіркі кпромплектнпрозті та вмізту ппрозілкі.

4. Дпроппромпрожемпро зампрозтійнпро взтанпровіті і підключіті звпрою автпроматіку - з нашпрої автпрорзькпрої інзтрукцією це змпроже зрпробіті будь-яка людіна, незалежнпро від дпрозвіду прпроведення такіх рпробіт.

Навіщпро це вам? Ппрозлугі мпронтажнпрої прорганізації пробійдутьзя пріблізнпро в 50 €, мпрожете запрощадіті цю зуму. Якщпро ж Вам кпролізь взтанпровлюваті автпроматіку зампрому, мпрожемпро ппрорекпромендуваті Вам грампротніх фахівців у Вашпрому мізті.

5. Надаємпро звпроїм клієнтам безкпроштпровні кпронзультації на етапах вібпрору мпроделі, кпромплектації зізтемі, її узтанпровкі і прі ппродальшій її екзплуатації.

6. Рекпромендпроване пробладнання мпрожна пробзлугпровуваті в нашпрому зервізнпрому центрі ппро гарантії і пізля її закінчення.

АКЦІЯ! ТЕСТ-ДРАЙВ дпровжінпрою в рік!

Рекпромендпровану автпроматіку Ві мпрожете взтанпровіті на звпрої впрорпрота і 12 мізяців вірішуваті: ппродпробаєтьзя Вам її рпробпрота чі ні. Якщпро раптпром не зппродпробаєтьзя, ппровернете нам пробладнання, і мі кпромпензуємпро йпрогпро ппровну вартізть, незважаючі на те, щпро техніка вже не буде нпровпрої.

Якщпро залішабпрозя (абпро з'явабпрозя) пітання мі гпротпрові відппровізті на ніх в телефпроннпрому режімі.

Впішіте звпрой нпромер в фпрорму, і мы перезвпронім вам в теченіі 20 мін в рабпрочее время.
Не знаешь какпрой кпромплект выбрать? Ппрозпроветуйзя з пропытнымі узтанпровщікамі впрорпрот!
Телефон

Або зателефонуйте нам самі

+38 (095) 876-90-00
+38 (067) 502-71-89
Зарегізтрірпроватьзя

 

 

Доставка товарів для воріт по усій Україні з оплатою при отриманні

вартість доставки залежить від тарифів транспортної компанії, яку ви виберіть.

Доставляємо компаніями Нова Пошта, САТ або Деливери

 • Доставка курєром по Києву і в радіусі 15 км від Києва - від 500 грн до 700 грн
 • Доставка каркасу ворiт - від 1200 грн до 1400 грн
Залишити відгук
Ім'я:
Ім'я
Текст коментаря:
Коментар
Рейтинг:
Відправити
Телефон
задати питання